Eerste hulp bij Vacatures - RITHO Marketing & Communicatie

Eerste hulp bij Vacatures

De economische groei zorgt voor een forse toename van het aantal vacatures. Veel bedrijven en (overheids)instellingen hebben moeite om de juiste mensen voor diverse functies te vinden. Ons EHBV-team is gespecialiseerd in het helder en pakkend neerzetten van functies, functie-eisen en alle andere zaken die relevant zijn voor mogelijke kandidaten. Tevens hebben onze BHV-ers alle instrumenten in hun koffer die nodig zijn om uw vacatures op een onderscheidende en doelgerichte manier onder de aandacht van de juiste doelgroep(en) te brengen. Daarbij worden met veel creativiteit alle on- en offline mogelijkheden optimaal benut.

Hoe werkt EHBV?
Ons EHBV-team werkt volgens het volgende EHBV-stappenplan Basis:

  1. Inleven in de aard, omvang en filosofie van het bedrijf of de instelling die de hulp van EHBV inschakelt, aan de hand van een intakegesprek
  2. Inventarisatie van om welke functies en functie-eisen het gaat
  3. Het definiëren van de doelgroep(en) die voor de vacature(s) in aanmerking kom(t)en
  4. Onderzoeken wat de meest geschikte wervingscampagne is voor de aangeleverde vacatures, afgestemd op de gedefinieerde doelgroep(en)
  5. Campagnevoorstel en kostenplaatje uitwerken, incl. voorstel voor planning en uitvoering

Het campagnevoorstel kan door uzelf of een andere partij verder worden uitgevoerd.

Wilt u dat ons EHBV-team ook de verdere uitwerking van de campagne volledig voor u verzorgt, dan kunt u het EHBV-stappenplan Uitgebreid afnemen. Dit houdt in:

  1. Het uitwerken van vacatures in advertenties voor kranten en/of (vak)bladen
  2. Het verzorgen van plaatsingsopdrachten bij kranten en/of (vak)bladen
  3. Het uitwerken van online publicaties van de vacatures op website(s) en via sociale media
  4. Het monitoren en bijsturen van de on- en offline wervingscampagne
  5. Evaluatie

Heeft u moeite met het opvullen van vacatures? Neem dan contact met ons op voor een afspraak via info@ritho.nl of tel. 0166-672102

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!